XHTML, Extensible Hyper Text Markup Language teriminin baş haflerinden meydana gelmektedir. HTML gibi web sayfalarının yapısal kodlamasında kullanılan, zaman içide HTML’in yerini alması için tasarlanmış (HTML’in güncellenmiş versiyonu) bir dildir.

Bir sayfanın geçerli XHTML dosyası olabilmesi için HTML’de olmayan çok sıkı şartlara uyması gerekmektedir. Bu bakımdan XHTML daha standarttır. Bir bakıma XML yapısında var olan söz dizimi ifadelerini bünyesine alan bir dildir. XML’de var olan sıkı şartlar burada da geçerlidir. Bu doğrultuda XML’de olan extensible ifadesini bünyesine almıştır.

Extensible, Türkçe karşılığı esnetilebilir anlamındadır. Tüm yeni tarayıcılar ve tüm yeni mobil telefonlar XHTML dilini desteklemektedir.

Neden XHTML?

Temiz, standartlara uygun ve bir browserın en iyi şekilde algılayıp daha hızlı sonuç üretebilemesi için geçerli olan tüm üstünlükleri XHTML sağlamaktadır. Evet sorun performanstır. Çünkü HTML’de yazılmış kod bloklarını browserlar daha geç algılamaktadır ve sonuç olarak bir hız düşüklüğü boy göstermektedir.

Kötü yazılmış bir HTML ile hazırlanmış olunan sayfaya belki siz çok rahat erişebiliyor olabilirsiniz, ama internet dünyası çok geniş olduğundan belki bir başka modern mobil sistemler ile ulaşılamıyor olabilir. XHTML kullanarak sadece değil herkes‘e sunum işlemini sitenizde barındırabilirsiniz. Çok katı fakat kolay öğrenilebilinir kuralları bulunmaktadır.

Ayrıca sayfanızın geçerli XHMTL’e uygun olup olmadığını, hangi satırlarda hata yaptığınızı öğrenebilmeniz için validatörler de mevcuttur. XHTML validatorüne ulaşabilmek için http://validator.w3.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.