hosting menu left
hosting menu right

website hosting main area top

kanalbizim.tr.gg | Chat,Sohbet,Sohpet,Kızlarla Sohbet

Chanserv Komutları

Chanserv Komutları - Chanserv Komutlari
Bu bölümümüzde mirc programı yani irc server larında kullanılan komutlardan Chanserv komutlarını belirledik.


Chanserv sizin kanallarinizi register (kayıt) ettirmenizi sağladığı gibi kimi tehlikelerden korumak içinde bazı kontrolleri elinize almanızı sağlayan bir servisdir. Chanserv aynı zamanda kanalınızın takeover olmasını da önleyebilmektedir.
Aşağıda genel komutları bulacaksınız. Bu dökümanın içinde ise sırası ile bu komutları anlatacağım. Aşağıdaki komutları kullanmak icin /msg chanserv KOMUT yazmanız yeterli olacakdır.
REGISTER Bir kanalın kaydını yap
IDENTIFY Kendini kanalında yetkili kılmak için şifrenle tanıt
SET Kanal özelliklerini ve de kanal bilgilerini ayarla
ACCESS Yetkilendirilmiş kişileri değistir
AKICK Autokick (otomatik kickleyici) ayarları
DROP Kanalın registirasyonunu iptal et.


Diğer komutlar: INFO, LIST, INVITE, OP, DEOP

Genel olarak komutlar yukarıdaki gibi olup bunlari madde madde alt ozellikleri ile birlikte bulacaksınız.
!!DiKKAT!! 2 hafta boyunca kullanılmayan kayıtlar otomatik olarak silinecektir.

1) REGISTER:

Komut: /msg chanserv register #kanal_adı ŞİFRE AÇIKLAMA.

Kanalı Chanserv bilgi haznesine kaydeder.
Bu komutu kullanabilmek icin öncelikle kaydını yapacağınız odada OP olmanız gerekmekte.
Bir örnekle açıklarsak:
Biz #turkiye diye bir kanalı kaydetmek isteyelim. Kanal tanıtım yazısı deneme123 önemlidir deneme123 olsun. Şifremizi ise 12345 şeklinde yapalım.
(Tabiki önce o odaya girip op olmamız gerekiyor. Bunun içinde /join #turkiye yapmak yetecekdir)
/msg chanserv register #turkiye 12345 deneme123
Önemli olan bir iki şey var burada. Öncelikle şifrenizi unutmamak, çünkü önemli yerlerde işe yarayacakdır. Buradaki şifre sizin kanalinizin en yetkili kişisi olmak icin gereken şifredir. Bu ilerki kullanımlarda gerekecekdir. İkinci nokta da şu ki; kanalin founderi (daha ilerde anlatacağım) kanalı register eden kişi yani nickname'dir.
!!!DİKKAT!!! : Kanal register edebilmek için öncelikle nick'inizi register etmeniz gerekmekte. Nickserv döküumanında bunu bulabileceksiniz.

2) IDENTIFY:

Komut: /msg chanserv IDENTIFY #kanal ŞİFRE

Kanalda sizi yetkili kılıp tüm özelliklere en yüksek seviye de hükmetmenizi sağlar.
#turkiye kanalının şifresi hatırlayacağınız gibi 12345 idi. Örnegimize devam etmek istersek kanalimizda yetkili olabilmek için;
/msg chanserv identify #turkiye 12345
yazmamiz gerekmekte. Hemen goreceginiz gibi OP olmuş olacaksınız.

3) SET:

Komut SET #kanal opsiyonlar parametreler

Bu komutta opsiyonlar olarak kullanacaklarımız aşağıda ki gibidir.
FOUNDER Kanalın founderini değiştir.
PASSWORD Kanalın founder şifresini değiştir.
DESC Kanalın tanıtım yazısını değiştir.
TOPIC Kanalın TOPIC'ini değiştir.
MLOCK Kanalın MODE'larini değiştir.
KEEPTOPIC Kanalın TOPIC'ini kanalda kimse kalmayınca bile koru.
TOPICLOCK Topicin sadece SET topic ile değiştirilmesini sağla
PRIVATE Chanserv listesinden kanalın adını sakla.
SECUREOPS Kanalda sadece yetkili kişilerin OP olmasını sağla.
RESTRICTED Kanalda access'in işe yaramamısını sağla.
SECURE Chanserv in kanal koruma sistemlerini ayarla.

Opsiyonlarini açıklayalım:

2.1 FOUNDER:

Komut: /msg chanserv SET #Kanal FOUNDER nickname


Kanalımızdaki kurucu (founder) ismini değiştir. Buradaki nickname yerine yazdığınız isim artık kanalın kurucu konumunu alacaktır.

2.2 PASSWORD:

Komut: /msg chanserv set #kanal password şifre

Kanalınızın kurucu şifresini değiştirmek için kullanılan bu satırda; şifre yerine koyacağınız yeni tanım kanalın yeni yetki şifresi olacaktır.

2.3 DESC:

Komut: /msg chanserv set #kanal desc Yeni kanal tanımı

Kanalınızın tanıtım yazısını değiştirmek için kullanılır.

2.4 TOPIC:

Komut: /msg chanserv set #kanal TOPIC topiciniz

Kanalınızın topicini chanserv "topiciniz" olarak değiştirecektir.

2.5 MLOCK:

Komut: /msg chanserv SET #kanal MLOCK oda_modu

Kanalınızın modlarını otomatik olarak ayarlanmasını sağlayacaktır. Örneğin kanalda kimse yokken birisi girdiğinde chanserv otomatik olarak kanalın mod' larını bu komut ile tanımladığinız şekilde değiştirecektir.

Ornek: /msg chanserv set #dostluk MLOCK +nt-imk
/msg chanserv set #dostluk MLOCK +ntspi-m
vb.....

2.6 KEEPTOPIC:

Komut: /msg chanserv SET #kanal KEEPTOPIC {ON|OFF}

ON modunda iken kanaldan son kişi çıktıkdan sonra bile son topici hatırlayıp yeniden birisi geldiği zaman kanalınızın TOPIC'inin o şekilde degişmesini sağlar. ON veya OFF şeklinde ayarlanır.

Ornek: /msg chanserv set #dostluk KEEPTOPIC ON
/msg chanserv set #turkiye KEEPTOPIC OFF

2.7 TOPICLOCK:

Komut: /msg chanserv SET #kanal TOPICLOCK {ON|OFF}

ON modunda sadece kanalın kurucu (founder) şifresini bilip de kendini kanalda identify eden kişi topici "/msg chanserv set #kanal topic yenitopic" komut satırı ile değiştirilmesine izin verir.

2.8 PRIVATE:

Komut: /msg chanserv SET #kanal PRIVATE {ON/OFF}

Kanalın chanservin listesinde gösterilmesini önler. ON modunda üçüncü şahıslar /msg chanserv list ile kanalı göremezler.

2.9 SECUREOPS:

Komut: /msg chanserv SET #kanal SECUREOPS {ON|OFF}

ON modunda kanalda sadece yetkisi olan kişiler (access list'de yer alan kişiler) op olabilir.

2.10 RESTRICTED:

Komut: /msg chanserv SET #kanal RESTRICTED {ON|OFF}

RESTRICTED ON durumunda; kanalın access listesinde yer almayan üçüncü şahıslar, odaya girmeye çalıştıkları anda odadan kicklenip banlanırlar. Odaya sadece access listesinde olan kişiler levelleri 0'dan büyük olduklari anda girebilirler.

2.11 SECURE:

Komut: /msg chanserv SET #kanal SECURE {ON|OFF}

SECURE ON; durumunda sadece nickname'lerini register etmiş vede identify etmiş kişiler op olabilir.

3. ACCESS:

Komut: ACCESS #kanal ADD mask level
ACCESS #kanal DEL {mask | entry-num}
ACCESS #kanal LIST [mask]

Açıklamalar:
MASK:
Kişilerin IP, nickname vede e-maillerini içeren durum.
Örneğin benim nickim YaFeS, e-mailim MasteR, ip'im ise 195.243.23.2 olsun. Bu durumda şu şekilde mask'lerim olacaktır:
YaFeS!MasteR@195.243.23.2
Anlayacağınız gibi genel olarak bir mask: Nickname!e-mail@IP şeklindedir. vede buradaki Nickname, e-mail vede IP yerine * kullanilarak değişiklik ifade edilebilmektedir.
Onemli olan bir nokta mask'de IP kullanırken kişilerin genelde IPlerinin her internet seansinda değiştiğini hatırlayıp access verirken şu maskı kullanmanın daha akıllıca olacağını bilmektir: Nickname!*@*
entery-num:
Access listesinde kişilerin listedeki sıralarıdır. LIST'ini aldığınız zaman access listesinin, bunu daha detaylıca görebileceksiniz.
!!!DİKKAT!!! Bir nickin access listesinde yerinin olabilmesi icin o nick register edilmiş olmalıdır.
ACCESS LEVELLERİ:
Founder : En yetkili kişi. Tüm access seviyelerinden daha üstün. Odaya girince otomatik olarak OP'lanır.
10 ve yukarisi: Otomatik oplanır. Akick'e yetkisi vardır.
5: Otomatik olarak oplanır. Akick yetkisi yoktur.
0: Etkisiz leveldir. Otomatik olarak herkes sıfir' leveldadir.
-1 ve aşağısı: OPlanamaz.
Access listesinde, herkes, levelindan aşağı olmak kaidesi ile bir üçüncü şahısa level tanımlayabilir. Örneğin leveli 10 olan bir kişi, 9 ve aşağısı bir level olmak üzere herkese level verebilir.
Access olayına devam edersek;
3.1 Komut: /msg chanserv ACCESS #kanal ADD mask level
Bu komutla mask'inizi verdiğiniz bir kişiye access listesinde tanimlama yapabilirsiniz.
Örnegin:
/msg chanserv ACCESS #turkiye ADD nickname 10 ; komutu ile birisine 10 levelinda bir yetki sağlamış oluyoruz #turkiye odasında.
Aynı komut ile bir nickin levelini değiştirebilirsiniz de, örneğin denekin levelini 10'dan 5'e indirmek icin şu komut yeterli olacaktır:
/msg chanserv access #turkiye add nickname 5

3.2 Komut: /msg chanserv ACCESS #kanal DEL mask|entery-number

Bu komutla verdiğiniz accessi silmeniz mümkün.
Örneğin nicki şimdi silmek için listeden şu komutu yazmamız gerekmekte:
/msg chanserv ACCESS #turkiye del nickname

3.3 Komut: /msg chanserv ACCESS #kanal LIST

Bu komut ile odadaki tüm access listesini alabilirsiniz.


4. AKICK:

Komut: /msg chanserv AKICK #kanal ADD MASK
/msg chanserv AKICK #kanal DEL MASK|Entery-num
/msg chanserv AKICK #kanal LIST

AKICK ile bir kişinin o kanala girmesi durumunda kicklenip banlanmasını sağlarsınız. Anlayabileceğiniz gibi ADD ile AKICK listesine birisini ekler; DEL ile siler, LIST ile de akick listesinde kimlerin var olduğunu görebilirsiniz.

5. DROP

Komut: /msg chanserv DROP #kanal

Bu komut ile Chanserv listesinde olan kanalınızı silebilirsiniz.

6. INFO:

Komut: /msg chanserv info #kanal

Bu komut ile kanalin kurucu; kurulum tarihi gibi bilgiler size sunulacaktır.

7. LIST:

Komut: /msg chanserv list #kanal Tanım

Bu komut ile tanım olarak verdiğiniz değer katagorilerine uyan tum register edilmiş kanallar size sunulacaktır.

8. INVITE:

Komut: /msg chanserv invite #kanal

Bu komut sizin +i (invite only) olan kanalınıza davet edilmenizi sağlayacaktır.

9. OP:

Komut: /msg chanserv OP #kanal Nick

Bu komut ile Nick olarak vereceğiniz kişiye chanserv tarafindan o kanalda OP verilmesini sağlayacaksiniz.

10: DEOP:

Komut: /msg chanserv DEOP #kanal nick

Bu komut ile nick olarak verdiğiniz kişinin #kanal'daki op unun chanserv tarafından alınmasini sağlayacak; yani kişiyi deop'latmış olacaksınız.

11: UNBAN:

Komut /msg chanserv UNBAN #kanal

Bu komut ile access listesinde olduğunu vede banlandığınız kanaldaki BAN'ınızın açılmasını sağlayacaksınız.

 

 

kanalbizim.tr.gg

ARAMA YAP

ONLİNE BAŞVURU

Sarı Sayfalar
Online İŞ ilanları
İş ilanları
İş ilanları
website hosting main area bottom

Kanalbizim.tr.gg © Copyright 2007-2011=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=