hosting menu left
hosting menu right

website hosting main area top

kanalbizim.tr.gg | Chat,Sohbet,Sohpet,Kızlarla Sohbet

Nickserv Komutları

Nickserv size, nickname'minizin tanınmasını ve başkaları tarafindan kullanılmasının önlenmesini sağlar. Eğer nickname'minizi 15 gün kullanmazsanız tanıtım bilgileriniz yani registrasyonunuz kaybolacaktır. Aşağıdaki komutlar, nicknamelerin registrasyonlarını ve düzenlemelerini sağlar. Bu komutları herhangi bir pencerede :

/msg nickserv {komut ismi}

biçiminde yazarak kullanacaksınız (Sohbet etmek için kullandığınız her pencerenin yazı satırına yazabilirsiniz).
Genel Komutlar :
REGISTER : Nickserv'e ilk defa kayıt olmak için.
IDENTIFY : Her kullanımda kendini tanıtmayı sağlamak için.
ACCESS : Sizin yetki verdiginiz adres listesinin düzenlenmesi için.
SET : Nickname'minize kazandıracağınız özellikler (opsiyonlar) için.
DROP : Nickname'minizin kaydını silmek için.
RECOVER : Nickinizi kullanan diğer kişiyi serverden kill etmek için.
RELEASE : RECOVER ettiğiniz kendi nickinizi tekrar ele geçirmek için.
Diger komutlar : GHOST, INFO, LIST, STATUS. Her komutun ayrı ayrı açıklamaları aşağıdadır.


ÖNEMLİ NOT : Bu servis, IRC kullanıcılarının kimliklerini korumak ve bir tehlikeye maruz kalmasını önlemek için güvenli bir yol sağlar. Nickname'lerin çalınmasını ve başka kötü şeyler için kullanılmasını zorlaştırır. Nickserv'in suistimal edilmesi, suistimal edilen nickname'lerin kaybina sebep olacaktir (6 aydan baslar ).

1) REGISTER :
Kullanım biçimi :
/msg nickserv register {şifreniz}
Nickserv'in veritabanına nickname'nizin ilk kaydını yapar. Nickname'nizi bir defa register ettikten sonra, SET ve ACCESS komutlarını kullanarak gerekli ayarlamalari yapabilirsiniz. İlk kayıt sırasında kullandığınız şifreyi hatırladığınıza emin olmalısınız. Bu, sonraki ayarlamalar icin gerekli olacaktır (büyük küçük harf kullanımına dikkat ediniz!.. OTTOMAN ,Ottoman , ottoman şeklinde yazılan bu kelimelerin hepsi ayrı bir şifredir!.. )
Şifre seçimi :

Kolayca tahmin edilebilecek şifre seçmeyiniz. Mesela gerçek isminizi şifre yapmak pek iyi bir fikir olmaz. Nickname'nizin aynısını şifre yapmak daha da kötü olabilir Aslında bu gibi şifrelere Nickserv izin vermeyecektir. Cok kisa şifrelerin de kazara bulunma şansları fazladır. Sonuç olarak, en az 5 karakterden oluşan ve arasında boşluk ve Türkçe harf bulunmayan bir şifre seçmelisiniz (abc123 gibi...).
Şimdi, MasteR nickname'sini abc123 sifresini vererek register edelim :
Sohbet ettiğimiz herhangibir pencerede yazi yazdiginiz satıra,
/msg nickserv register abc123
(bu anda nickimiz MasteR ve daha önce register edilmemiş durumda!)
komutunu yazıyoruz. Eğer kullandiginiz nickname halen registerli ise,
This nickname has already registered.
yani bu nick zaten registerli anlamında bir mesaj gelecektir. Bunun dışında nickname'niz başariyla register edilmiş olur.

2) IDENTIFY
Kullanım biçimi :
/msg nickserv identify {şifreniz}
IRC'ye her girişinizde kullanmanız gereken bir komuttur (tabi nickname'nizi bir defa register ettikten sonra). Nickserv size, bu nickin gerçekten sizin olup olmadığını soracaktır. Bazı komutları kullanmak için, önceden bu komutun kullanılıp nickname'nizin tanıtılması gerekmektedir. Register işlemindeki şifreniz ile bundaki ile ayni olmalıdır.

3) ACCESS
Kullanım biçimi :
/msg nickserv access add {adres}
/msg nickserv access del {adres}
/msg nickserv list
Nickname'nizin başka adreslerden de erişilip otomatik olarak tanınmasını sağlamak için kullanılan komuttur. Aynı zamanda bu erişim listenizi düzenler.Çünkü her defasında başka IP adresinden gelirseniz, her defasinda IDENTIFY komutunu kullanarak tanıtımınızı yapmanız gerekir. Bir ornek verelim,
/msg nickserv access add MasteR@*.karar.org
komutunu vererek, MasteR isimli userin, prizma adlı domainin her makinesinden girerek otomatik olarak IDENTIFY olmasina izin verdiniz(erişim listesine eklediniz).
/msg nickserv access del MasteR@*.karar.org
komutunu vererek aynı kişiyi ve domainin bütün makinelerini listeden sildiniz.
/msg nickserv access list
komutuyla da erişime izin verdiğiniz user ve domainleri görüntülediniz.


4) SET
Kullanım biçimi :
/msg nickserv set {opsiyonlar} {parametreler}
Nickname'niz için değişik opsiyonların ayarlanmasını sağlar. Bunlar :
KILL : Kill korumasını açıp kapatmak için.
SECURE : Nickname güvenliğini açıp kapatmak için.
PRIVATE : Nickserv'de tanımlı nick listesi istendiginde, sizin nickname'nizin görünmemesi için.
PASSWORD : Nickname'nizin şifresini değiştirmek için.
URL : Nickname'niz hakkinda gelen bilgiye, istediginiz bir internet adresini de eklemek için.
EMAIL : Nickname'niz hakkında gelen bilgiye, istediğiniz bir e-mail adresini de eklemek icin.
Tabiiki bu komutu kullanabilmeniz için, IDENTIFY bahsinde geçen işlemi en başta yapmanız gerekir (/msg nickserv identify {şifreniz}).
4.1) KILL
Kullanım biçimi :
/msg nickserv set kill {ON ya da OFF}
Nickname'niz için, otomatik kill korumasını açar ya da kapatır. Bu koruma varken eğer başka bir kullanıcı sizin nickname'nizi almış ise, nickserv tarafindan bu nickname'yi (ki o size ait olan nickname) 1 dakika içinde değiştirmesi, aksi halde serverden kill edileceği hakkında mesaj verilir. 1 dakika sonunda değiştirmediği taktirde nickserv o kullanıcıyı serverden kill eder.
4.2) SECURE
Kullanım biçimi :
/msg nickserv set secure (ON ya da OFF)
Nickname'nizin güvenlik özelliğini açmak ya da kapatmak için kullanılır. Bu özellik varken, IRC ye her girişinizde nickname'nin size ait olup olmadığı anlaşılmadan önce, adresinizin erişim listesinde olup olmadığınıza aldırmadan şifrenizi girmelisiniz (Identify). Bununla beraber, eğer geldiğiniz adres nickname'nizin erişim listesinde mevcutsa Nickserv, kill korumasina aldırmadan sizi oto-kill etmeyecektir. 4.3) PRIVATE
Kullanım biçimi :
/msg nickserv set private {ON ya da OFF}
Nickname'nize özel olma yetkisini verir ya da kaldırır. Bu özellik varken, nickserv'in LIST komutuyla oluşturulan nickname listesinde sizin nickiniz görünmez. (Ama herhangibir kullanıcı INFO komutuyla nickname'nizin bilgilerini alabilir!..) 4.4) PASSWORD
Kullanım biçimi :
/msg nickserv set password {yeni şifreniz}
Nickname'nizin daha önceki şifresini değiştirmenizi sağlar. Tabii bunun için de baştan identify etmiş olmanız gerekir. Şimdi IRC'ye girip, MasteR nickname'sinin şifresini değiştirelim : a) /msg nickserv identify abc123
b) /msg nickserv set password abc456
boylece nickname'nin önceki şifresi olan abc123, abc456 şeklinde değişmiş oldu.
4.5) URL
Kullanım biçimi :
/msg nickserv set url {internet adresi}
Nickname'nizin nickserv'deki bilgilerinin içine, istediğiniz bir internet adresinin de eklenmesini sağlar. Bu adres kendi özel sayfanız olabilir, çok sevdiğiniz bir sayfa olabilir. Herhangibir kullanıcı INFO komutunu kullanarak bu bilgiye erişebilir. Örnek olarak nickname bilgilerine, http://www.MasteR.com adresini ekleyelim : /msg nickserv set url http://www.MasteR.com
4.6) EMAIL
Kullanım biçimi :
/msg nickserv set email {email adresi}
URL'dekinin benzeri olarak bu da nickname'nize istediğiniz bir e-mail adresi eklemenizi sağlar. Aynı şekilde info komutuyla görülebilir. Örnek olarak MasteR@karar.org adresini ekleyelim : /msg nickserv set email MasteR@hotmail.com

5) DROP
Kullanım biçimi :
/msg nickserv drop
Registerli olan nickname'nizin registerini nickserv'in databasesinden siler. Dolayısiyla nickname'niz serbest kalmiş olur. Bir başkasi bu nicki alıp kendi bilgileriyle tekrar register edebilir. Yine bunun için önceden IDENTIFY yapmanız gerekmektedir.

6) RECOVER
Kullanım biçimi :
/msg nickserv recover {nickname'niz} {şifreniz}
Diyelim ki nickname'nizi REGISTER ettiniz ama KILL korumasını aktif hale getirmediniz. IRC'ye girer girmez bir de baktiniz ki nickname'niz başkasi tarafindan kullanılıyor. KILL korumanız olmadığından nickname'nizi kullanan şahis tabiiki kill olmadan sohbetine devam edecektir. Bu durumda RECOVER komutu ile nickname'nizi tekrar alabilirsiniz. Komutu verdiğinizde nickserv, nickname'nizi çalan kullanıcıya 1 dakika süre tanıyarak bu süre sonunda onu kill edeceğine dair mesaj verir. Bu 1 dakika içinde ne olursa olsun, 1 dakika sonra siz nickinizi tekrar alabilirsiniz. Bu komutu kullanabilmeniz için ya o an ki adresinizin nickname'nin erişim listesinde olması gerekir ya da nickname'nizin şifresini doğru olarak bilmeniz gerekir. Şimdi MasteR nickname'sini kullanan birini serverden kill edelim (tabi bu sirada alternatif nickname'mizi kullanıyoruz) : /msg nickserv recover MasteR abc456
1 dakika sonra nickname'miz tekrar bizim olacak .

7) RELEASE
Kullanım biçimi :
/msg nickserv release {nickname'niz}
Bir üstteki RECOVER komutunu kullandığımızı ya da, kill koruması sonucunda nickname'mizi kullanan kullanıcının serverden düşmesini beklediğimizi farzedelim. RELEASE komutuyla nickserv'e mesaj göndererek, nickname'mizi daha erken (1 dakikadan daha önce) almamızı sağlayabiliriz. Bunun için yine erişim listesinde olmak ya da şifreyi doğru olarak bilmemiz gerekir.

GHOST
Kullanım biçimi :
/msg nickserv ghost {nickname'niz} {şifreniz}
IRC serverindeki ve direk nickname'nizle ilgili olan hayali bir bağlantiyi sonlandırmak için kullanılır. Bu hayali bağlantının çeşitli sebepleri olabilir; modem bağlantisi kopmuştur, bilgisayarınız kilitlenmiş ve dolayısiyla göcmüştür, bağlı olduğunuz serverlerden biri göcmüştür vs vs... Bu gibi durumlarda kullandığınız IRC serveri sizin bu durumunuzu hemen algılayamayabilir ve sizi halen IRC'de kabul edebilir. IRC'ye hemen tekrar alternatif nickname'nizle gelir ve bu komutu doğru şifrenizle kullanırsanız, hayali baglantida olan nickname'nizin kill olduğunu görürsünüz. Görür görmez de nickname'nize kavuşabilirsiniz.

9) INFO
Kullanım biçimi :
/msg nickserv info {nickname}
İstediğiniz bir nickname'nin nickserv'deki bilgilerini görüntülemeyi sağlar. Nickname'nin sahibi kim, hangi opsiyonlar aktif durumda vs vs...

10) LIST
Kullanım biçimi :
/msg nickserv list {bakma biçimi}
Bütün registerli nickname'leri verdiğimiz biçimde listeler. Bu biçim, nickname!kullanici@adres şeklindedir. PRIVATE opsiyonunu kullanmıs olanlar bu listede görünmezler. Örnek verecek olursak :
/msg nickserv list *!PeKTaS@karar.org
karar.org adresindeki PeKTaS kullanıcısına ait olan tüm registerli nickleri listeler. /msg nickserv list *Ta*
nickserv'de registerli ve icinde Ta kelimesi geçen tüm nickleri listeler.

11) STATUS
Kullanım biçimi :
/msg nickserv status {nickname...}
Verilen nickname'yi kullanan kullanıcının, bu nickname'nin gerçek sahibi olup olmadığını anlamak için kullanılır. Nickserv'den gelen cevap : Nickname status-kodu (0,1,2 ya da 3)
şeklindedir. Bu sayıların anlamları sırasıyla :
0 : Böyle bir kullanıcı yok ya da bu nickname register edilmemiş.
1 : Kullanıcı, nickname'nin sahibi olarak tanımlı değil.
2 : Kullanıcı, adresi sadece erişim listesinde olduğu için nickname sahibi olarak tanımlı.
3 : Kullanıcı, şifresi yoluyla nickname'sini IDENTIFY etmiş bir şekilde nickname sahibi olarak tanimli. Bu şekilde bir kerede 16'dan fazla nickname'nin durumunu öğrenebilirsiniz. Şöyle ki : /msg nickserv status MasteR Face StRaCh ... ...
yazılan sırada cevap gelecektir.
 

 

kanalbizim.tr.gg

ARAMA YAP

ONLİNE BAŞVURU

Sarı Sayfalar
Online İŞ ilanları
İş ilanları
İş ilanları
website hosting main area bottom

Kanalbizim.tr.gg © Copyright 2007-2011=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=